• Energetika Rossii (izbrannye Stat'i, Doklady, Prezentatsii) (1-2012) 800.00 ⃏