• Rufin, Presviter Akvileiskii. Zhizn' Pustynnykh Ottsev (01) 99.00 ⃏